ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ภายในโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยจังหวัดน่าน
พิมพ์ชื่อหน่วยงาน

ค้นหาจากอำเภอ/โรงพยาบาล/สถานีอนามัย

ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ภายใน

เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรสาร.054-710977
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการสังคม E_Mail : nanhospital@nanhospital.go.th ศูนย์คอมพิวเตอร์